3.2/5 - (4 امتیاز)

ویلای دوبلکس در شهرک جهان ویلا

محل پروژه: تهراندشت کردان-شهرک جهان ویلا
کارفرما: جناب آقای دستفرشان
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 924 متر مربع
مساحت بنا: 375 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1401