5/5 - (2 امتیاز)

ویلای تریبلکس در گیلاوند دماوند

محل پروژه: دماوند-گیلاوند
کارفرما: جناب آقای نظری
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 342 متر مربع
مساحت بنا: 293متر مربع
سال طراحی: 1401