4.5/5 - (2 امتیاز)

سیسنگان نوشهر-ویلای مدرن آقای زال

محل پروژه: نوشهر-سیسنگان
کارفرما: جناب آقای زال
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1160 متر مربع
مساحت بنا: 630 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400