توضیحات

5/5 - (3 امتیاز)

ویلا فلت در تهراندشت کردان

محل پروژه: کرج – تهراندشت کردانشهرک جهان ویلا
کارفرما: جناب آقای مروت پور
طراحی معماری: شرکت مدرن ویلا
مساحت زمین: 3800 متر مربع
مساحت بنا: 380متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399

ویلا فلت در تهراندشت کردانویلا فلت در تهراندشت کردان