4.6/5 - (93 امتیاز)

طراحی داخلی ویلا عبارت است از بهبود کارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی ‎جهت تسهیل انجام فعالیتهای روزمره زندگی. بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می‌شود. این فضاها محیطی را ایجاد می‌کنند که پاسخگوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیتهای ما در آن صورت می‌گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می‌بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می‌توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی‌بر نحوه انجام فعالیتهای ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طراحی داخلی ویلا مدرن

بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحتی زندگی در آن است . فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن ، کار آیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از اینرو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه‌های اعیانی نیست.

از آنجا که طراحی داخلی ویلا در ارتباط مستقیم با ویژگیهای روحی روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگیهای رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی‌و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از اینرو طراح به هنگام طراحی دکوراسیون داخلی ویلا با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که می‌خواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد.

نمونه طراحی داخلی ویلای شرکت مدرن ویلا

طراحی داخلی ویلا طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه‌ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی‌گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

طراحی داخلی ویلا

نقش نور در طراحی فضای داخلی ویلا؟

نور عنصری است که با آن دیدن اشیا ممکن می‌شود. نور می‌تواند ریتم خلاقانه ای به یک فضای داخلی ببخشد. بدون نور، نه فرم را احساس می‌توان کرد، نه رنگ را و نه بافت را. نورپردازی در یک فضای داخلی پیامدهای مهمی‌در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز کند.

طراحی داخلی ویلا

نورپردازی فضای داخلی ویلا در کنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی هم دارد. نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می‌تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس را بر طرف کند. به کمک نورپردازی می‌توان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی‌داشته باشد یا بهترین نورها برای حمام، منابع نوری کم ولتاژ هستند.

جهت گیری فضاها در طراحی دکوراسیون داخلی ویلا

نور طبیعی، یک معیار کیفی مهم برای یک ویلا است.بازشوهای بزرگ و کوچک برای دعوت نور به داخل، تفاوت قابل توجهی در ویلا به وجود می‌آورند، همچنین جهت تابش نور از جهات چهارگانه شمال، جنوب، شرق و غرب نیز بسیار حائز اهمیت است. خورشید از شرق طلوع می‌کند و هنگامی‌که در ارتفاع پایین آسمان قرار دارد فضاهایی را روشن می‌کند که معمولاً صبحگاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

داخلی ویلا

این جانمایی بسیار مطلوب برای آشپزخانه‌ها، اتاق خواب‌های بزرگ و حمام‌ها است. سمت جنوب قسمت عمده نور خورشید را جذب می‌کند. لذا برای فضاهایی برای کودکان، اتاق ناهارخوری، تراس و پاسیوهای شیشه ای و فضاهای دیگر که به طور مشخص از صبح تا بعد از ظهر بیشترین بهره را از نور و روشنایی کسب می‌کنند، مناسب می‌باشد. خورشید در غرب غروب می‌کند و می‌تواند فضاهایی مانند اتاق‌های نشیمن عمومی‌و فضاهای استراحت را که به طور مشخص هنگام بعد از ظهر و عصر مورد استفاده قرار می‌گیرند، روشن نماید.

ویژگی‌های محلی مانند ساختمان‌های اطراف، جاده‌ها و فضاهای باز، همچنین ویژگی‌های مشخص توپوگرافی و درختان، طراحی ویلا را تحت تأثیر قرار داده و جهت گیری فضاها برای کاربری‌های مختلف را در قالب یک پلان ویلا تعریف می‌کند.

نورپردازی فضای داخلی ویلا

نورپردازی فضای داخلی ویلا

می‌توان به وســیله نور، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش داد. طراحی دکوراسیون داخلی ویلا‌ یا طراحی داخلی باغ ویلا در مورد ســطوح مجاور ســعی شــود از تفاوت زیاد شدت روشنایی ســطوح پرهیز شود زیرا این عامل باعث خســتگی چشــم شــده و قابلیت دیــد در این ناحیــه را مختل می‌کند. انتخاب منابع نوری باید به گونه ای طراحی شــده باشــد که به راحتی بتوان نور اتاق را از یک اتاق نورانی، به یک اتاق آرام به وسیله کم نور کننده‌ها (دیمر) زیاد یا کم کرد و مثلا به نوری ملایم تبدیل نمود.

انواع نورپردازی داخلی ویلا کدامند؟

⦁ نور پردازی پس زمینه
⦁ نور پردازی تاکیدی
⦁ نور پردازی مخفی
⦁ نور پردازی دکوراتیو

نور پردازی پس زمینه ویلا

نور پس زمینه که به نور محیطی یا نور عمومی‌نیز شناخته می‌شود، در حقیقت نور پردازی عملی درون یک اتاق است که دیدن به کمک آن ممکن می‌شود.

نور پردازی تاکیدی ویلا

زمانی که به سطح سراسری نور پس زمینه متناسب با اتاق مورد نظر یعنی نور پردازی عمومی‌فضا، دست یافتید، این نور پردازی تاکیدی ست که جذابیت و تمرکز آفریده و کنتراست را به اتاق می‌افزاید.

نور پردازی مخفی ویلا

به عنوان بخشی از نور پردازی پس زمینه یا نور پردازی تاکیدی به حساب می‌آید و برای پنهان داشتن منبع نور تکنیک‌های متفاوتی وجود دارد.

نور پردازی دکوراتیو ویلا

نورهای دکوراتیو گزینه‌هایی صرفاً شخصی و زیبایی هستند که می‌توانند بخشی از نور عمومی‌یا نورپردازی مولد حس و حال را در یک اتاق شکل دهند.

بافت در طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا بافـت مشخصـه ای از یک شیء اسـت که با لمس کـردن یا دیدن به چشـم می‌آید. بافت می‌تواند نرم یا خشن، کشیده یا برجسته، زبر یا مخملی و یا ابریشمی‌باشد.
در طراحی دکوراسیون داخلی، پوسته‌ها و سطوح فضایی معمولاً بسته به عملکرد هر فضا تغییر می‌کند. چه بسا طراحی داخلی یک خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد، اما فضای داخلی یک سینما چنین سطوحی را برنتابد.

رنگ در دکوراسیون داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا

در تعریف رنگ آن را خاصیت بصری فرم دانسته اند. در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می‌یابد.
رنگ در دکوراسیون داخلی ویلا احساس آدمی‌را تحت تأثیر قرار داده و روی فرم تأکید می‌کند، ضمن آنکه رنگ، حس مقیاس را هم موجب می‌شود. کاربرد رنگ هم، از یک فضای داخلی به فضای دیگر فرق می‌کند و در کاربرد رنگ، توجه به خصلت‌های روانی آدمیان ضرورت تام دارد.

انواع سبک‌های طراحی داخلی ویلا چیست؟

داخلی ویلا

در طراحی داخلی ویلا، شاید یافتن یک الگوی عمومی‌برای آثار امروزی کار دشواری باشد. با این حال می‌توان طراحی داخلی امروزی را در دو گروه عمده مشاهده کرد: کلاسیک و مدرن.

طراحی داخلی ویلا کلاسیک

طراحی داخلی ویلا کلاسیک

به طور عمده یک سلیقه مردم‌ پسند است و بیشتر مربوط به اصول دکوراسیون قصرهای لویی‌هاست و در انواع اصیل و دقیق هنوز کاری قابل ستایش است. اما آنچه دیده می‌شود رویکردی گران‌ قیمت و گاه ارزان‌ قیمت است که از طریق اضافه کردن عناصر تزیینی به عناصر ساختاری تبدیل می‌شود و تلاش فراوانی برای پنهان کردن معایب اجرا و جزییات صورت می‌گیرد.

ایده کلی در این نوع طرحها عبارت است از روی هم گذاشتن تزیینات و همیشه چیزی به چیز دیگر اضافه می‌شود.
شاید اقبال عامه مردم به این طرح‌ها به علت درک سریع آن‌ها از روی فرم‌های شناخته شده‌ای باشد که در ذهن به آن‌ها عادت دارند.
در چنین طرح‌هایی نمادها تنها بار بصری دارند و به راحتی قابل درک و ارزیابی‌اند. از طرف دیگر می‌دانیم که این گونه طرح‌ها زمانی نشانه ثروتمندی و تعلق به لایه‌های روشنفکری و بالاتر جامعه بوده است.

طراحی داخلی ویلای مدرن

طراحی داخلی ویلای مدرن

فرم‌ها و حجم‌ها به شکل عریان، ساختار خود را به نمایش می‌گذارند و اهدافی عالی و خیالی را دنبال نمی‌کنند. این گونه است که کار طراحان مدرن به مراتب دشوارتر است. کشف نشانه‌های خاطره‌انگیز در چنین محصولاتی دشوار و پیچیده است و بیش از آنکه تحت تاثیر فرم‌ها و شکل‌های کلاسیک باشند دارای علائمی‌از اندیشه‌های جدیدند.

احساس ناشی از یک مبلمان مدرن، متعلق به حس روزمره زندگی ماشینی ماست که ساعت‌های زیادی از آن را در ترافیک و به حالتی عصبی طی می‌کنیم. شاید بتوان طراحی مینیمال را فرزند طراحی مبلمان مدرن دانست.

اولین مدرنیست‌ها نوعی ناب (Pure) از معماری را به نمایش گذاشتند که دستمایه طراحان امروز در تمام شاخه‌های هنرهای کاربردی شده‌اند.
طراحی داخلی مدرن بیشتر بر کیفیت فوق‌العاده مواد، کیفیت بالای اتصالات آنها به هم، و ایده جذاب و هنرمندانه تاکید دارد.
طراحی داخلی ویلا مواد و مصالح در این گونه طرح‌ها تحت نظارت و در شرایط کارخانه‌ای تولید می‌شود و اندازه‌ها و ابعاد باید در هماهنگی کامل با فضای معماری باشد یعنی لازمه کار دقتی فوق‌العاده است و تمام مراحل باید توسط افرادی خبره و علمی‌انجام شود.

طراحی داخلی ویلا به سبک لاکچری

دکوراسیون داخلی ویلا

طراحی داخلی، ویلا را از یکنواختی خارج می‌کند و به آن روح می‌بخشد و باعث می‌شود بیننده علاوه بر لذت از محوطه و نمای ویلا، داخل منزل هم برایش دلنشین و آرامش بخش باشد. ویلای شما چه کوچک باشد چه بزرگ به طراحی داخلی نیاز دارید تا بتوانید ازتمام عملکردهای داخلی بهترین استفاده را ببرید.

یکی از سبک‌های طراحی داخلی سبک لوکس و لاکچری است که در ویلاهای بزرگ تجلی پیدا می‌کند و ارزش افزوده ای برای این بناهاست. یکی از شهرک‌هایی که اکثر ویلاهای آن به این سبک طراحی شده اند شهرک امیردشت مازندران است. در این سبک طراحی داخلی به جزئیات فضا اهمیت زیادی داده می‌شود و متریال‌ها اکثرا گران قیمت و اکسسوری‌ها آنتیک و خاص می‌باشند و به نوعی احساس لوکس بودن در فضا موج می‌زند.

داخلی ویلا

وقتی از سبک لوکس صحبت می‌کنیم فقط منظورمان سبک کلاسیک با دیتیل‌های فراوان و مبلمان آنتیک نیست بلکه ویلایی مدرن با سقف بلند و پنجره‌های بزرگ و نورگیر به همان اندازه لوکس و گران قیمت است. طراحی داخلی زمانی لاکچری است که دیزاین در سطح بالا انجام شده و طراح به تمام جزئیات کار پرداخته باشد. این سبک طراحی بسیار فریبنده و چشم نواز بوده و شکوه در آن نمایان است.

چند مورد از باید و نباید‌ها در دکوراسیون داخلی ویلا چیست؟

1-استفاده غیر اصولی از سنگ‌های دکوراتیو (به موجب آن فضای ویلا بسیار کوچک تر دیده میشود و چشم را خسته میکند)

2-استفاده از چندین لایه پرده برای پنجره‌های کوچک

3- استفاده بیش از حد از فرش‌های کوچک که فقط موجب شلوغی و حواس پرتی می‌شود.

4-به تناسب دیوار‌ها از تابلو‌ها استفاده کنید و همه ی فضای خالی دیوار را با تابلو و قاب عکس‌ها نپوشانید.

5-برای تمامی‌فضا‌ها از یک شکل و نوع لوستر استفاده نکنید.

6- برای فضا‌های زیر 150 متر مربع از کنسول به جای بوفه استفاده کنید.

طراحی داخلی خانه ویلایی یک طبقه چگونه است؟

دکوراسیون داخلی ویلای یک طبقه

با افزایش جمعیت و بالارفتن قیمت مسکن، خصوصا در کلان شهرهایی از جمله تهران خانه‌های ویلایی یک طبقه با متراژهای کوچک خواهان بیشتری را جذب کرده است. اما شما برای اینکه خانه ویلایی خود را شخصی سازی کنید چه ایده‌هایی دارید؟ یا بهتر است بگوییم نحوه و اصول طراحی داخلی خانه ویلایی یک طبقه به چه صورت است؟

در وهله اول طراحی داخلی خانه‌های ویلایی یک طبقه باید نیازهای هر یک از ساکنین را در نظر گرفت و با توجه به این نیازها و در راستای برطرف کردن هرکدام در بهترین حالت ممکن پیش رفت و در نظر داشت در طراحی داخلی خانه‌های ویلایی یک طبقه باید به شکلی طراحی شوند تا فضای اتاق خواب‌ها، آشپزخانه، سالن پذیرایی و سرویس‌ها بهداشتی را نیز شامل گردد و در کنار همه آنها طراحی ما باید به گونه ای باشد که محیط ویلا رابه مکانی شاد و آرامش بخش باشد.

طراحی داخلی ویلا

در طراحی داخلی خانه‌های ویلایی یک طبقه باید از تمامی‌فضا‌های موجود استفاده حداکثری داشت به گونه ای که فضایی برای سالن پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خواب‌ها و سرویس‌های بهداشتی در نظر گرفت و دیگر خبری از فضاهای اضافی و کنج‌های بلااستفاده و مرده نیست  به موجب همین امر طراحی داخلی ویلای فلت از پیچیدگی خاص خودش برخوردار است .در خانه‌های ویلایی یک طبقه به سبک مدرن به دلیل برخورداری از این نوع سبک معمولا فرم کلی ویلا مکعبی بوده است به همین دلیل بهترین استفاده از فضا می‌شود.خبری از دیوار‌های اضافی و شلوغی نیست و به نوعی همه چیز در دسترس است .

آشپزخانه در آن به شکلی طراحی شده است که این امکان را به شما بدهد، زمانی که مشغول به آشپزی هستین به هیچ عنوان حس خفگی و مبحوس شدن نداشته باشید برعکس طراحی داخلی آشپزخانه در خانه‌های ویلایی یک طبقه در میان فضایی پر از نور و آزاد طراحی می‌شود و میتوان به تمامی‌فضاها مشرف باشید.

یکی دیگر از موارد مهم در این نوع ویلا‌ها انتخاب سبک است. سبک کلاسیک یا مدرن؟

شما با یک انتخاب مناسب و هوشمندانه میتوانید هم از پتانسیل موجود بهترین استفاده را داشته باشید و هم از نظر مالی با توجه به سرمایه ای که دارید طراحی ویلای مورد نظرتان را آغاز کنید.

یکی از مزیت‌های طراحی ویلاهای دوبلکس و طراحی ویلاهای تریپلکس با توجه به ارتفاع ساختمان برخورداری از نور است که شاید این مسئله به یک چالش در ویلاهای یک طبقه مبدل گردد. برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر از نور درطراحی ویلاهای فلت باید شرایط جغرافیایی، زاویه تابش نور، مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد و بدین ترتیب طراحی درست و بهترین محل قرارگیری پنجرها مشخص گردد تا از میزان نور بیشترین بهره را ببرید.

طراحی خارجی ویلا

طراحی خارجی ویلا

پس از طراحی دکوراسیون داخلی ویلا و توجه به الزامات و نیاز‌های یک ویلا نوبت به طراحی فضای خارجی می‌رسد. با توجه به این که هدف از استفاده از فضای بیرونی باغ لذت بردن از فضای سبز و آب و هوای دلچسب است، طراحی این فضا می‌بایست به گونه ای انجام شود که حداکثر کارایی و رضایتمندی ساکنین را تامین نماید. جانمایی صحیح المان‌هایی همچون آلاچیق، باربیکیو، آبنما به همراه استخر، از مهمترین بخش‌های طراحی Landscape یا چشم انداز ویلا می‌باشد.
در نظر گرفتن باغچه‌های گلکاری شده و فضای سبز کافی، چیدمان درست درختان و انتخاب صحیح نوع پوشش گیاهی منطبق با محیط، تأثیر مهمی‌را در زیبایی فضای ویلا و تبدیل شدن آن به یک مکان چشم نواز و فرحبخش بر جا می‌گذارد.

شاه نشین در طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی ویلا

شما به عنوان یک علاقمند و کارفرما برای اینکه بتوانید دید بهتری و نظارت درست تری  در پروسه طراحی و اجرای کامل ویلای خود داشته باشید باید با برخی اصول و مفاهیم در طراحی و معماری بیشتر آشنا شوید در این بخش از شما دعوت می‌شود تا همراه با ما بیشتر با معنا و مفهوم شاه نشین آشنا شویم.

شاه نشین چیست؟

در معماری امروز و با رشد معماری مدرن طراحی شاه نشین از گذشته تا به الان کاملا تغییر کرده است. شاه نشین را شاید بتوان یکی از جذاب ترین بخش‌ها در طراحی داخلی ویلا دانست امروزه شاه نشین به دو سبک شاهنشین کلاسیک و سبک شاه نشین مدرن طراحی می‌شود. هر دو سبک شاهنشین دربخش  شمالی ویلا و در بالاترین ارتفاع طراحی می‌گردد. یک فضای بزرگ و دلبازدر فضای داخلی ویلا و که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و محلی مناسب برای استراحت و گذراندن ساعاتی لذتبخش برای ساکنین است.

ویژگی‌های شاه نشین عبارت اند از:

*شاه نشین در سمت شمال ویلا طراحی می‌شود

*شاهنشین در بالاترین و ارتفاع ویلا قرار میگیرد

*نورگیری بسیار عالی

*متراژ بزرگی نسبت به سایر فضاها دارد

*دارای پنجره‌های بزرگ برای برخورداری هرچه بیشتر از نور

* اشراف و ویو عالی به محوطه ویلا

شاه نشین به سبک سنتی

همانطور که گفتیم شاه نشین در گذشته کاملا متفاوت تر با شاه نشین‌های مدرن امروزی بوده است و شاید بتوان تنها وجه اشتراک  سبک  سنتی و مدرن را تنها در عنوان آن‌ها دانست. در گذشته  در شاه نشین‌های سنتی، سقف‌های گنبدی شکل و بلند با آینه کاری و گچبری‌های بینظیر را شاهدیم که با پنجره‌های بزرگ پوشیده شده از شیشه‌های رنگی زینت داده شده چشم نوازی میکند.

شاه نشین به سبک مدرن

در سبک مدرن نیز شاه نشین در قسمت شمال ویلا طراحی می‌شود یک فضای پر از نورکه متراژ قابل توجهی از زیر بنای ویلا را دارا است. پنجره‌ها در شاه نشین مدرن بسیار بزرگ طراحی می‌شود تا بتواند حداکثر نور را به شاه نشین انتقال دهد. همچنین وجود پنجرهای متعدد و بزرگ در شاهنشین کمک بسیاری در ایجاد یک تهوع خوب و مطبوع است. شما با یک طراحی پلان اختصاصی به تقویت و عملکرد بهینه  کلیه فضا‌های ویلا کمک میکنید و در نتیجه یک ویلای لوکس و کارامد خواهید داشت.

اتاق خواب مستر یا مستر روم در طراحی داخلی به چه معناست؟

مستر در لغت به معنای چند منظوره و چند گانه است و روم نیز به معنای اتاق بوده مستر روم یا اتاق چند منظوره به بزرگترین اتاق خواب ویلا که شامل امکانات ویژه ای به نسبت سایر اتاق‌های کوچکتر میباشد. اتاق خواب اصلی یا مستر روم گفته می‌شود که دارای متراژ بالایی بوده و معمولاً به والدین اختصاص داده می‌شود. مستر روم شامل 5 حوزه ازجمله خواب، نشیمن،کمد لباس، رخت کن و سرویس بهداشتی و حمام می‌باشد. در واقع مستر روم پاسخگو چندین نیاز همزمان افراد با یکدیگر است.

در اکثر ویلاهای لوکس اتاق‌های مستر با امکانات فوق‌العاده‌ای همچون جکوزی، کلوزت طراحی شده اند. اتاق مستر با چشم اندازی زیبا به محوطه ویلا طراحی میشود و اکثرا دارای تراس یا بهار خواب نیز هستند. در واقع هدف از طراحی اتاق‌های مستر فقط به عنوان محلی برای خواب نبوده بلکه مستر روم را به محلی ویژه، دنج با بهترین امکانات برای گذراندن ساعت‌های طولانی در نظر گرفته شده است.

اصلی‌ترین ویژگی مستر روم‌ها شامل 

  • دکوراسیون داخلی و  دیوارکوب‌های نفیس هنری در اتاق خواب مستر
  • طراحی سرویس بهداشتی و حمام
  • چشم انداز زیبا
  • فضای کافی بزرگ و اختصاصی برای فعالیت‌های مختلف
  • پنجره‌های بزرگ با نورپردازی منحصربفرد
  • طراحی کمد‌های مختلف
  • کلوزت
  • تراس و یا بالکن
  • استفاده از رنگ‌های گرم و متضاد هم
  • طراحی جکوزی اختصاصی

هزینه طراحی داخلی ویلا چقدر است؟

دکوراسیون داخلی ویلا

هزینه طراحی داخلی ویلا یا هر ساختمان مستقل دیگری به عوامل زیادی بستگی دارد.
همانطور که زیبایی خانه شما به عوامل زیادی بستگی دارد تا در نهایت ویلا یا منزل شما به زیبایی، کیفیت و مطلوبیت مورد نظر برسد، تعرفه و دستمزد یک طراح داخلی نیز به فاکتور‌های متعددی بستگی دارد.
بطور کلی طراحان داخلی یا شرکت دارند و یا زیر مجموعه یک شرکت هستند و یا اینکه به صورت مستقل و بدون دفتر کار، فعالیت می‌کنند که این موضوع دلیل بر بی کیفیت بودن کارشان نیست اما طبیعتا تعرفه دستمزد پایین تری خواهد داشت.

متریال انتخابی شما و طراح داخلی و استفاده از آن یکی از فاکتور‌های بسیار مهم در هزینه تمام شده طراحی داخلی است.
تقریبا می‌توان گفت اگر تمام مواد، مصالح و لوازم در بازار داخلی موجود باشد، عموما درصد تعرفه‌‌های طراحی داخلی نوسان 10-20 درصدی دارد اما اگر بخواهید متریال به ‌خصوصی را از شرکت خارجی مشخصی وارد کنید قطعا هزینه‌های شما خیلی بیشتر خواهد شد و همچنین طراح داخلی شاید بیشتر از 50 درصد از شما کارمزد دریافت کند.

طراحی داخلی ویلا

موقعیت پروژه یکی دیگر از عوامل مهم در هزینه طراحی داخلی است، دو دیدگاه واضح وجود دارد؛ اول اینکه موقعیت پروژه شرایط آب و هوایی پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهند و شرایط آب و هوایی نیز در فرآیند انجام پروژه دخیل است و نکته دوم آن است که موقعیت پروژه دوری و نزدیکی را تعیین می‌کند و هزینه‌های حمل و نقل را تحت تاثیر می‌گذارد.

منطقه ای که پروژه در آن واقع می‌شود نیز در هزینه طراحی داخلی موثر است، معمولا جنوب شهر و شمال شهر دستمزدها و همچنین مصالح یک اختلاف هر چند جزئی وجود دارد و طبیعی است که قیمت ملک نیز در این مناطق کاملا متفاوت است.

امکانات منطقه ای که در آن هستید، مثلا اگر در شهرستان باشید و بخواهید از افراد بومی‌خدمت بگیرید قیمت مناسب پرداخت خواهید کرد اما در صورتی که مجبور باشید برای انجام یک فعالیت از شهر‌های دیگر چه دور و چه نزدیک از افراد متخصص استفاده کنید مجبور هستید هزینه ایاب و ذهاب را هم بپردازید یا اینکه خودتان این کار را انجام دهید.

نوع قراردادی که تنظیم می‌کنید باید متناسب با نوع پروژه باشد، مثلا قرار داد‌های ساعتی مناسب مشاوره‌های حضوری است و همچنین برای اجرا پروژه از قرارداد درصدی اگر استفاده کنید به نفع شماست چرا که بر اساس میزان پیشرفت در هر روز هزینه می‌پردازید ولی قرارداد‌های روز مزد هزینه زیادتری به بار خواهد داشت.

مورد آخر که در این بخش به آن اشاره می‌کنیم، نوع طراحی و کیفیت اجرا است، برای مثال اگر از طرح‌های پیچیده استفاده کنید ممکن است معمار و طراح شما مجبور باشد از افراد متخصص تر کمک بگیرد که این شامل پرداخت هزینه ای جداگانه است.
پس خیلی مهم است که با توجه به انتظارات خود طراحی را انتخاب کنید که بتواند از پس همه  مراحل اجرا بر آید.

شرکت مدرن ویلا با داشتن مهندسین و مشاروران متخصص و خبره در این امور و سایر امور مربوط به ساخت و ساز ویلا، طراحی ویلا، طراحی داخلی ویلا، روف گاردن ویلا و… با تیم اجرایی حرفه ای و کار آزموده با بهترین قیمت‌ها، با کیفیت ترین‌ها را برای شما عزیزان به ارمغان می‌آورد.