هدف طراحی داخلی ویلا عبارت است از بهبود كارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی ‎جهت تسهیل انجام فعالیتهای روزمره زندگی در آنها . بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری میشود. این فضاها محیطی را ایجاد میکنند که پاسخگوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیتهای ما در آن صورت میگیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح میبخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین میتوان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیتهای ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار میدهد. بر این اساس، هدف طراحی داخلی ، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحتسازی زندگی در آن است . فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن ، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از اینرو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانههای اعیانی نیست.
از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگیهای روحی روانی انسان قرار دارد ، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب ، ویژگیهای رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی ، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد.
از اینرو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا ، و احساس و تأثیری که میخواهد آن فضا بر استفادهکننده داشته باشد.

طراحی داخلی ویلا

طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفهها از قبیل فرم ، نور ، رنگ ، بافت ، کف ، سقف ، دیوار ، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمیگیرد.
این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

طراحی داخلی ویلا

نور در فضای داخلی

نور عنصری است كه با آن دیدن اشیا ممكن می شود. نور می تواند ریتم خلاقانه ای به یك فضای داخلی ببخشد. بدون نور ، نه فرم را احساس می توان كرد ، نه رنگ را و نه بافت را.
نورپردازی در یك فضای داخلی پیامدهای مهمی در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یك فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز كند. نورپردازی در كنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملكردی هم دارد. نور مناسب در طول شب در یك فضای داخلی می تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس را بر طرف كند. به كمك نورپردازی می توان یك فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل كرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی داشته باشد یا بهترین نورها برای حمام، منابع نوری كم ولتاژ هستند.

جهت گیری فضاها در طراحی داخلی ویلا
نور طبیعی ، یک معیار کیفی مهم برای یک ویلا است.بازشوهای بزرگ و کوچک برای دعوت نور به داخل ، تفاوت قابل توجهی در ویلا به وجود می آورند، همچنین جهت تابش نور از جهات چهارگانه شمال ، جنوب ، شرق و غرب نیز بسیار حائز اهمیت است. خورشید از شرق طلوع می کند و هنگامی که در ارتفاع پایین آسمان قرار دارد فضاهایی را روشن می کند که معمولاً صبحگاهان مورد استفاده قرار می گیرد. این جانمایی بسیار مطلوب برای آشپزخانه ها ، اتاق خواب های بزرگ سالان و حمام ها است. سمت جنوب قسمت عمده نور خورشید را جذب می کند. لذا برای فضاهایی برای کودکان ، اتاق ناهارخوری، تراس ها و پاسیوهای شیشه ای و فضاهای دیگر که به طور مشخص از صبح تا بعد از ظهر بیشترین بهره را از نور و روشنایی کسب می کنند، مناسب می باشد.خورشید در غرب غروب می کند و می تواند فضاهایی مانند اتاق های نشیمن عمومی و فضاهای استراحت را که به طور مشخص هنگام بعد از ظهر و عصر مورد استفاده قرار می گیرند ، روشن نماید.

ویژگی های محلی مانند ساختمان های اطراف ، جاده ها و فضاهای باز ، همچنین ویژگی های مشخص توپوگرافی و درختان ، طراحی ویلا را تحت تأثیر قرار داده و جهت گیری فضاها برای کاربری های مختلف را در قالب یک پلان ویلا تعریف می کند.

نورپردازی داخلی ویلا

نورپردازی فضای داخلی ویلا

می توان به وســیله نور ، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش داد.
طراحی داخلی ویلا در مورد ســطوح مجاور ســعی شــود از تفاوت زیاد شدت روشنایی ســطوح پرهیز شود زیرا این عامل باعث خســتگی چشــم شــده و قابلیت دیــد در این ناحیــه را مختل می کند.
انتخاب منابع نوری باید به گونه ای طراحی شــده باشــد که به راحتی بتوان نور اتاق را از یک اتاق نورانی ، به یک اتاق آرام به وسیله کم نور کننده ها(دیمر)زیاد یا کم کرد و مثلا به نوری ملایم تبدیل نمود.

انواع نورپردازی

⦁ نور پردازی پس زمینه
⦁ نور پردازی تاکیدی
⦁ نور پردازی مخفی
⦁ نور پردازی دکوراتیو

نور پردازی پس زمینه
نور پس زمینه که به نور محیطی یا نور عمومی نیز شناخته می شود ، در حقیقت نور پردازی عملی درون یک اتاق است که دیدن به کمک آن ممکن می شود.
نور پردازی تاکیدی
زمانی که به سطح سراسری نور پس زمینه ی متناسب با اتاق مورد نظر یعنی نور پردازی عمومی فضا، دست یافتید ، این نور پردازی تاکیدی ست که جذابیت و تمرکز آفریده و کنتراست را به اتاق می افزاید.
نور پردازی مخفی
به عنوان بخشی از نور پردازی پس زمینه یا نور پردازی تاکیدی به حساب می آید و برای پنهان داشتن منبع نور تکنیک های متفاوتی وجود دارد.
نور پردازی دکوراتیو
نورهای دکوراتیو گزینه هایی صرفاً شخصی و زیبایی شناسانه اند که می توانند بخشی از نور عمومی یا نورپردازی مولد حس و حال را در یک اتاق شکل دهند.

نورپردازی ویلا

بافت در طراحی داخلی:

طراحی داخلی ویلا بافـت مشخصـه ای از یك شیء اسـت كه با لمس كـردن یا دیدن به چشـم می آید. بافت می تواند نرم یا خشن ، كشیده یا برجسته ، زبر یا مخملین و یا ابریشمی باشد.
در طراحی داخلی پوسته ها و سطوح فضایی معمولاً بسته به عملكرد هر فضا تغییر می كند. چه بسا طراحی داخلی یك خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد ، اما فضای داخلی یك سینما چنین سطوحی را برنتابد.

رنگ در طراحی داخلی :

در تعریف رنگ آن را خاصیت بصری فرم دانسته اند. در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می یابد.
رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را تحت تأثیر قرار داده و روی فرم تأكید می كند، ضمن آنكه رنگ ، حس مقیاس را هم موجب می شود. كاربرد رنگ هم ، از یك فضای داخلی به فضای دیگر فرق می كند و در كاربرد رنگ ، توجه به خصلت های روانی آدمیان ضرورت تام دارد.

انواع سبک طراحی داخلی

در طراحي داخلي، شايد يافتن يک الگوي عمومي براي آثار امروزي کار دشواري باشد. با اين حال مي‌توان طراحي داخلي امروزي را در دو گروه عمده مشاهده کرد: کلاسيک و مدرن.
طراحي داخلي کلاسيک به طور عمده يک سليقه مردم‌پسند است و بيشتر مربوط به اصول دکوراسيون قصرهاي لويي‌هاست و در انواع اصيل و دقيق هنوز کاري قابل ستايش است.
اما آنچه ديده مي‌شود رويکردي گران‌قيمت و گاه ارزان‌قيمت است که از طريق اضافه کردن عناصر تزييني به عناصر ساختاري تبديل مي‌شود و تلاش فراواني براي پنهان کردن معايب اجرا و جزييات صورت مي‌گيرد.
ايده کلي در اين نوع طرح ها عبارت است از روي هم گذاشتن تزيينات و هميشه چيزي به چيز ديگر اضافه مي‌شود.
شايد اقبال عامه مردم به اين طرح‌ها به علت درک سريع آن‌ها از روي فرم‌هاي شناخته شده‌اي باشد که در ذهن به آن‌ها عادت دارند.
در چنين طرح‌هايي نمادها تنها بار بصري دارند و به راحتي قابل درک و ارزيابي‌اند. از طرف ديگر مي‌دانيم که اين گونه طرح‌ها زماني نشانه ثروتمندي و تعلق به لايه‌هاي روشنفکري و بالاتر جامعه بوده است.

طراحی داخلی ویلا کلاسیک

در طراحي داخلی مدرن تنها به آسايش فيزيولوژيک فرد استفاده کننده فکر مي‌شود.
فرم‌ها و حجم‌ها به شکل عريان، ساختار خود را به نمايش مي‌گذارند و اهدافي عالي و خيالي را دنبال نمي‌کنند. اين گونه است که کار طراحان مدرن به مراتب دشوارتر است. کشف نشانه‌هاي خاطره‌انگيز در چنين محصولاتي دشوار و پيچيده است و بيش از آنکه تحت تاثير فرم‌ها و شکل‌هاي کلاسيک باشند داراي علائمي از انديشه‌هاي جديدند.

احساس ناشي از يک مبلمان مدرن ، متعلق به حس روزمره زندگي ماشيني ماست که ساعت‌هاي زيادي از آن را در ترافيک و به حالتي عصبي طي مي‌کنيم.
شايد بتوان طراحي مينيمال را فرزند طراحي مبلمان مدرن دانست.
اولين مدرنيست‌ها نوعي ناب(Pure)از معماري را به نمايش گذاشتند که دستمايه طراحان امروز در تمام شاخه‌هاي هنرهاي کاربردي شده‌اند.
طراحي داخلي مدرن بيشتر بر کيفيت فوق‌العاده مواد، کيفيت بالاي اتصالات آنها به هم، و ايده جذاب و هنرمندانه تاکيد دارد.
طراحی داخلی ویلا مواد و مصالح در اين گونه طرح‌ها تحت نظارت و در شرايط کارخانه‌اي توليد مي‌شود و اندازه‌ها و ابعاد بايد در هماهنگي کامل با فضاي معماري باشد يعني لازمه کار دقتي فوق‌العاده است و تمام مراحل بايد توسط افرادي خبره و علمي انجام شود.

طراحی داخلی ویلای مدرن

نمونه طراحی ویلا شرکت مدرن ویلا