5/5 - (2 امتیاز)

کردان-ویلای مدرن آقای ابراهیمی

محل پروژه: کرج – کردان
کارفرما: جناب آقای ابراهیمی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 2081 متر مربع
مساحت بنا: 700 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400