توضیحات

5/5 - (2 امتیاز)

ویلای مدرن در شهرک جهان ویلا-سعیداباد

محل پروژه: کرج – سعیداباد-جهان ویلا
کارفرما: جناب آقای مختاری
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 950 متر مربع
مساحت بنا: 480 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399