توضیحات

5/5 - (2 امتیاز)

ویلا فلت در چهارباغ کردان

محل پروژه: کرج – کردان-چهارباغ
کارفرما: جناب آقای تقوی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلاطراحی و اجرای ویلای فلت در کردان

مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع
مساحت بنا: 517 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399