5/5 - (2 امتیاز)

ویلای مدرن در ساری

محل پروژه: استان مازیندران-ساری
کارفرما: جناب آقای خلیلی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1500 متر مربع
مساحت بنا: 400 متر مربع
سال طراحی: 1401