5/5 - (2 امتیاز)

ویلای تریپلکس در متل قو

محل پروژه: مازندران-متل قو-شهر آوز قو
کارفرما: جناب آقای مرادی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت بنا: 574متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1402