5/5 - (3 امتیاز)

ویلای تریپلکس در رینه مازندران

محل پروژه: مازندران-رینه
کارفرما: جناب آقای رجبی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 470 متر مربع
مساحت زیربنا: 401 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1402