5/5 - (2 امتیاز)

چندار کردان-ویلای مدرن

محل پروژه: کرج – چندار کردان
کارفرما: جناب آقای باقری
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1030 متر مربع
مساحت بنا: 780 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400