5/5 - (3 امتیاز)

ویلای مدرن در کردان

محل پروژه: کرج – کردان
کارفرما: جناب آقای میرعبدالحق
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 700 متر مربع
مساحت بنا: 250 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400