5/5 - (2 امتیاز)

نمای ویلا در شهریار

محل پروژه: استان تهران -شهریار-بکه
کارفرما: جناب آقای بیگدلی
مساحت زمین: 612 مترمربع
مساحت بنا: 130 مترمربع
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
سال طراحی و اجرا: 1401