5/5 - (4 امتیاز)

بازسازی ویلای چهارطبقه در باغ شهر گلشهر

محل پروژه: کرج-گلشهر
کارفرما: جناب آقای محمد دهقانی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1130 متر مربع
مساحت بنا: 660 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1402