5/5 - (1 امتیاز)

ویلا تریبلکس در چندار کردان

محل پروژه: کردان- چندار
کارفرما: جناب آقای باقری
نوع سبک: مدرن
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1030 متر مربع
مساحت بنا: 780 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399
وضعیت پروژه: در حال طراحی