5/5 - (1 امتیاز)

طراحی محوطه و داخلی ویلا در گیلاوند

محل پروژه: دماوند- گبلاوند
کارفرما: جناب آقای‌هاشمی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1500 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399