4.2/5 - (4 امتیاز)

طراحی محوطه ویلای مدرن در گیلاوند

محل پروژه: تهران- دماوند-شهرستان گیلاوند
کارفرما: جناب آقای فائزی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 725 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399