4.8/5 - (5 امتیاز)

طراحی ویلای مدرن در کرمان آقای جدکاره

محل اجرا : کرمان
کارفرما : جناب آقایان جدکاره
آرشیتکت : گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین : ۷۵۰ مترمربع
مساحت بنا : ۲۵۰  متر مربع
سال طراحی و اجرا: ۱۳۹۹