5/5 - (2 امتیاز)

ویلای مدرن در تهراندشت

محل پروژه: کرج – تهراندشت
کارفرما: جناب آقای روشنفکر
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 370 متر مربع
مساحت بنا: 120 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400