5/5 - (2 امتیاز)

طراحی محوطه ویلایی در قائم شهر

محل پروژه: مازندران-قائم شهر
کارفرما: جناب آقای میرزایی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 2045 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1401