3.4/5 - (5 امتیاز)

ویلای دوقلو در عربستان سعودی شهر ریاض

الهام گرفتن از مفاهیم معماری بومی‌همیشه یک چالش برای معماری است. ما معتقدیم که نباید این را از منظر رسمی‌دید و در این پروژه به دنبال اعمال سلیقه معماری بومی‌ایرانی در فضای مدرن هستیم.
از طرفی سفارش کارفرما در مورد طراحی دو ویلا در یک سایت می‌باشد. با طراحی حیاط مشترک و پله‌های محصور که با انرژی سایت ترکیب شده است، مراحل مختلف در سطوح مختلف ایجاد شد. این ما را به انواع فضاهای باز، نیمه باز، خصوصی و عمومی‌هدایت می‌کند که بر فضاهای داخلی تأثیر می‌گذارد. این توجه ویژه به سایت باعث همزیستی، همنشینی و همسایگی دو ویلا شد.
پروژه طراحی ویلا در زمینی به مساحت 2000 متر مربع می‌باشد. و 40 درصد شیب طراحی و اجرا شده است.

نکته مهم در شروع طراحی این ویلا، مکان یابی زون‌ها در محل می‌باشد و بنا به سفارش کارفرما، سایت به 3 قسمت تقسیم شد و قسمت میانی آن قسمت مشترک دو ویلا می‌باشد. در این قسمت، حجم استخر را به عنوان یک عنصر ارزشمند و دو پله که ستون فقرات طراحی و جداکننده حاشیه هر ویلا هستند قرار دادیم. این پله‌ها پایین ترین سطح سایت را به بالاترین سطح متصل می‌کنند.

در سمت چپ و راست، دو ویلا را طوری قرار دادیم که حیاط و راه پله را در آغوش بگیرند. مناطق عمومی‌آنها رو به حیاط مشترک و مناطق خصوصی به محل است. با توجه به این منطقه بندی، سه سطح از هر بلوک ایجاد شد. پله‌های سایت به فرود در هر سطح می‌آیند و به حیاط‌ها در مقابل دهانه‌ها منتهی می‌شوند.
امکان جریان آب در پروژه نتیجه مثبت شیب زیاد سایت‌ها بود. آب باران در نهرها حرکت می‌کند و در حوضچه‌ها در پایین ترین سطح سایت ذخیره می‌شود.
سقف‌ها در جهات مختلف شیب دار شدند و دهانه‌های بزرگی برای پاسخ به محدودیت‌های آب و هوایی ایجاد شد.
دهانه‌ها بیشترین دید را از داخل به بیرون و برعکس می‌دهند. به این ترتیب حریم خصوصی بصری به دست آمد.

منبع:https://archello.com