4/5 - (4 امتیاز)

شهرک تیسفون شهریار-ساخت ویلای مدرن دوبلکس

محل پروژه: کرج – شهریار-شهرک تیسفون
کارفرما: جناب آقای کاظم زاده
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 450 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400

شهرک تیسفون شهریار-ساخت ویلای مدرن دوبلکسعکس طراحی ویلا در تیسفون