توضیحات

ویلای کردن-آقای دکتر صمدی فر
مشاور:شرکت مدرن ویلا
محل پروژه: کردان-کرج
کارفرما: جناب آقای دکتر صمدی فر
مساحت زمین: 700 متر مربع
مساحت بنا: 233 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1396

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-