Project Description

ویلای جابان دماوند-آقای قاسمی

مشاور:شرکت مدرن ویلا
محل پروژه: جابان دماوند-تهران
کارفرما: جناب آقای قاسمی
مساحت زمین: 2400 متر مربع
مساحت بنا: 473 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1395
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-