5/5 - (3 امتیاز)

ویلا در شهرک غرب-جناب آقای طالبلو

مشاور:شرکت مدرن ویلا
محل پروژه: شهرک غرب-تهران
کارفرما: جناب آقای طالبلو
مساحت زمین: 630 متر مربع
مساحت بنا: 400 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1396
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-