ویلا فلت چیست؟

فلت (flat به معنای همسطح، صاف و هموار و در واقع سطحی که با هیچ نقطه ای از خودش اختلاف سطح ندارد، می باشد. ویلا فلت یا ویلا همکف [...]