طراحی پلان ویلا

مهمترین بخش طراحی و اجرای ویلا  طراحی پلان ویلا می باشد. فاکتور های کلیدی طراحی نقشه یا پلان ویلا بشرح زیر می باشد: حداکثر استفاده از نور محیط، حداکثر نزدیکی [...]