5/5 - (2 امتیاز)

ویلای دوبلکس در جهان ویلا

محل پروژه: شهرک جهان ویلای تهراندشت کردان
کارفرما: جناب آقای نیرومند
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت بنا: 247 مربع
مساحت زمین: 880 مربع
سال طراحی و اجرا: 1402