5/5 - (4 امتیاز)

ویلای تریپلکس در سهیلیه

محل پروژه: سهیلیه کرج
کارفرما: جناب آقای مصطفوی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 363 متر مربع
مساحت بنا: 386 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1402