5/5 - (2 امتیاز)

ویلای تریپلکس درنوشهر

محل پروژه: مازندران- نوشهر
کارفرما: جناب آقای مجابی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 567  متر مربع
مساحت بنا: 511 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1402