5/5 - (1 امتیاز)

بابلسر-محوطه سازی ویلای مدرن

محل پروژه: مازندران- بابلسر
کارفرما: جناب آقای حمیدی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400