توضیحات

4/5 - (2 امتیاز)

شهریار-سعید آباد شهرک جهان ویلا

محل پروژه: شهریار- شهرک جهان ویلا
کارفرما: جناب آقای علیرضا دهقانی و بهنام
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 1000 متر مربع
مساحت بنا: 560 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1401

پروژه طراحی و اجرای ویلا در سعیدآباد شهریارپروژه طراحی و اجرای ویلا در سعیدآباد شهریار