5/5 - (1 امتیاز)

چهارباغ کرج-طراحی ویلای تریبلکس

محل پروژه: کرج – چهارباغ
کارفرما: جناب آقای عبدالجوادی
طراحی معماری: شرکت مدرن ویلا
مساحت زمین: 1500 متر مربع
مساحت بنا: 757 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1401