5/5 - (2 امتیاز)

پروژه طراحی نما و محوطه ویلا

محل پروژه: کرج – تهراندشت
کارفرما: جناب آقای منتقی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 2200 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400