5/5 - (1 امتیاز)

طراحی سردر ویلا در شهرک جهان ویلا

محل پروژه: تهراندشت– شهرک جهان ویلا
کارفرما: جناب آقای رضایی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
سال طراحی و اجرا: 1402