3.5/5 - (2 امتیاز)

ویلای آقای فرجی در تهراندشت کردان

محل پروژه: کرج – کردان-تهراندشت
کارفرما: جناب آقای فرجی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 2000 متر مربع
مساحت بنا: 500 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400