5/5 - (3 امتیاز)

ویلا در شهرک جهان ویلا-تهراندشت

محل پروژه: شهرک جهان ویلای تهراندشت
کارفرما: جناب آقای تبریزی
طراحی معماری: گروه تخصصی مدرن ویلا
مساحت زمین: 2875 متر مربع
مساحت بنا: 865 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1402