5/5 - (2 امتیاز)

ویلا در تهراندشت کرج-شهرک جهان ویلا

محل پروژه: کرج – تهراندشت-شهرک جهان ویلا
کارفرما: جناب آقای نوروزی
طراحی معماری: شرکت مدرن ویلا
مساحت زمین: 950 متر مربع
مساحت بنا: 584 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399