توضیحات

ویلای لواسان
مشاور:شرکت مدرن ویلا
محل پروژه: لواسان-تهران
کارفرما: جناب آقای بهادری
مساحت زمین: 2000 متر مربع
مساحت بنا: 324 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1395