5/5 - (1 امتیاز)

ویلای شهران
مشاور:شرکت مدرن ویلا
محل پروژه: شهران-تهران
کارفرما: جناب آقای حسین بیگی
مساحت زمین: 885 متر مربع
مساحت بنا: 314 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1396