معرفی نمونه ای از ویلای مدرن-کوردوبا

در این متن می خواهیم به خصوصیات و سبک های مربوط به ویلای مدرن جهان بپردازیم. در این جا به معرفی نمونه ای از یک سبک ویلا، در بخش شمال [...]