عناصر مهم در طراحی محوطه ویلایی

 حضور آب در محوطه ویلا: آب به شکل های مختلف می تواند در محوطه ویلا حضور داشته باشد.استخر ها و برکه ها ظروف آب ساکن هستند که استخرها معمارانه و برکه ها طبیعت گرایانه اند،برکه ها مشخصاً نمادی از روح روستایی هستند. برکه ها آبهای راکدی هستند که با خطوطی طبیعی مشخص شده اند [...]