خصوصیات یک طراحی ویلا کلاسیک چیست؟

خصوصیات یک طراحی ویلا کلاسیک چیست؟تقارندر طراحی سنتی ویلا همه چیز در تقارن و نظم است و تعادل را در همه قسمت های آن میتوان مشاهده کرد.فرش ها، مبلمان،تابلو هایی که بر روی دیوار قرار دارند،نقش و نگار های سقف و دیوار همه و همه در توازن و تعادلند.برخی ممکند است این شیوه را دوست [...]