طراحی ویلا

تعریف ویلا به طور کلی ویلا به فضایی برای زندگی گفته می شود که به واسطه سرانه بالای هر فضا و کاهش محدودیت ها و تنوع در جنبه های عملکردی و بیشترین میزان استفاده از زیبایی شناسی در طراحی، بتواند بالاترین کیفیت فضای زیست را در اختیار کاربر قرار دهد. پر واضح است که [...]