• به کاربران گرامی متذکر می شود که ارسال رزومه  خود به منزله استخدام نمی باشد و رزومه شما در بانک اطلاعاتی شرکت ذخیره می گردد و در اختیار هیچ ارگان دیگری قرار نخواهد گرفت.چنانچه مشاغل پیش بینی شده با مختصات کارجو انطباق لازم را داشته باشد طی تماس های بعدی مراحل کار ادامه پیدا خواهد کرد.
لوگو مدرن ویلا